KIL/Hemneluecamp i Ånesøyan onsdag 23.11.2016 kl. 18.00
Kom å bli med på KIL/Hemne-luesyingdugnad.
(UPDATED 11/17/2016 2:07:56 PM)


Ta med deg symaskin, saks, knappnåler og svart trådsnelle og kom i Ånesøyan for å bli med på KIL/Hemnelue-produksjon. Har du ikke symaskin så kom allikevel, det er alltids en trå som skal klippes eller kaffe som skal kokes. Alle som ønsker å bidra er hjertelig velkommen.

Møt opp onsdag 23.november kl.1800.