Meld deg på trenerkurs

Tiden er inne til å holde nye trenerkurs i Hemne. 4 helgekurs er planlagt i okt, nov, jan, feb 2017/18. 

Kursets nye navn er NFF Grasrottreneren, og er det samme som det tidligere C-trenerkurset over 4 moduler.

 

(UPDATED 8/15/2017 8:54:14 PM)

Atle Karlstrøm

Tiden er inne til å holde nye trenerkurs. KIL/Hemne er 1 av 43 klubber i Trøndelag som er godkjente av NFF til å arrangere trenerkurs høst vinter 2017/18. Gjennom teori og mye praksis på feltet gir NFF Grasrottrenerkurset (samme som C-kurset) trenere kunnskap om å lede en gruppe, skape et godt miljø, sette i gang god fotballaktivitet og påvirke fotballferdigheten i riktig retning.

Les mer om kursets innhold og oppbygning:

 https://www.fotball.no/…/nff-c-li…/nff-c--lisensutdanningen/

Alle kursdeltakere melder seg direkte på det kurset, hos det kursstedet, de ønsker. I påmeldingsskjemaet finner man hvilke kurs det tas sikte på å gjennomføre. Maksimalantall pr. delkurs er 28 deltakere pr. kurssted. Påmeldingen stenges fortløpende idet maksimalantallet er nådd. Her praktiseres først til mølla! Minimumsantallet er 14 deltakere for at et kurs skal gjennomføres. Det er derfor helt avgjørende at det må gjøres en innsats for å rekruttere deltakere for at vi skal få holde kursene i Hemne.
All påmelding skjer elektronisk via dette påmeldingsskjemaet:

 https://fotball.formstack.com/…/pameldinggrasrottrener2017_…
Påmeldingen stenger søndag 17.september.
Kurshelgene i Hemne blir 28.-29.okt. 18.-19.nov. 20.-21.jan. 10.-11.feb. Kursinstruktører Rune Bakken og Atle Karlstrøm. Spre budskapet og meld på.

KIL/Hemne sponser kursavgift for egne medlemmer/ trenere.

Det er mulighet til å melde seg på enkelthelger. Spesielt første kurset som heter Bernefotballkurset kan tas som enkeltkurs.