Oppsummering damelagsmøter
Her kommer kort oppsummering fra spillemøtene avholdt 4.1 (før Kalendercup) og 18.1
(UPDATED 1/20/2014 5:40:27 PM)

Per Erik Bjerksæter
Lørdag 4.januar møte i Hemnehallen (før Kalendercup, 24 spillere til stede)
Se møtesakene her.
 • Vi gikk gjennom evalueringen for 2013. Oppsummering ser dere her.
 • Presentasjon av trenere og støtteapparat for 2014.
 • Spillerstall 2014, fremdeles ikke alt klart.
 • Lojalitetsavtale. Vi gikk gjennom bakgrunnen for og formålet med en lojalitetsavtale. Spillergruppen gir inntrykk av å være enige at det er behov for en slik avtale. Avtalen er vedlagt.
 • Gjennomgang av planlagte aktiviteter i sesongstarten.
 • Gjennomgang av våre infokanaler. Facebook, hjemmesiden og SMS vil bli brukt for kommunikasjon mellom spillere og trenere. Alle forfall til trening/kamp skal meldes på SMS. Vi tar i bruk Google Kalender på hjemmesiden for å presentere planlagte aktiviteter. I tillegg vil det bli avholdt jevnlige spillermøter (stort sett på treningshelgene).
 • Treningsleir 2014 (se infoark)

 Lørdag 18.januar møte i Hemnehallen (12 spillere til stede)
 • Gjennomgang treningsplan fremover. Det ligger nå en foreløpig plan på Google Kalender som går ut hele mars.
 • Gjennomgang treningsoppmøte så langt. 
  • Det er gjennomført 8 treninger så langt. oppmøte har vært ganske bra. 6 spillere med 100% oppmøte.
  • Trondheimsgruppen får også "godkjent" sine treninger i oppmøteoversikten.
  • Viktig med egentrening for de som går glipp av fellesøkter. Det anbefales å kjøre harde økter i perioden jan-mars for ikke å bli liggende etter. 4x4 intervall fungerer veldig bra.
  • Minner også om kravene (i følge lojalitetsavtalen) 65-70% oppmøte forventes. 50% et absolutt minimum for å være kvalifisert til treningsleir.
 • Nordlitest. 15 stk har fullført. Resten må gjennomføre i løpet av januar. Seinest neste treningshelg.
 • Treningsleir
  • Gjennomgang av status dopapirsalg og forventninger fremover.
 • Lojalitetsavtale. Avtalen skal være signert før neste treningshelg 31.januar.
  • Gjelder for hele sesongen 2014
  • Avtalen er ikke juridisk bindende eller økonomisk forpliktende, og kan derfor signeres av spillere under 18 år.
  • Særskilte tilpasninger er viktig. Alle som føler de behøver noen unntak fra de generelle kravene fyller dette inn i særskilte tilpasninger. Er du usikker spør en av trenerne.
Med vennlig hilsen
Støtteapparatet
KIL/Hemne KSA/J19