KIL/Hemne har fått ny sportsplan
Som et ledd i klubbens arbeid med å få tittelen "Kvalitetsklubb" er det utarbeidet en ny sportsplan.
(OPPDATERT 3/22/2016 10:49:58 PM)

Administrasjonen

Sportsplanen er utarbeidet i løpet av høsten 2015 og vinteren 2016. Planen ble endelig vedtatt i klubbens årsmøte 15.mars. 

Formålet med den nye sportsplanen er å utvikle barne- og ungdomsfotballen i KIL/Hemne. Den skal være et verktøy til veiledning for trenere og støtteapparat i klubben, og legge grunnlaget for fornuftig og målrettet opplæring i et godt miljø.

Sportsplanen forteller oss om klubbens visjon og verdigrunnlag og hvilken rolle klubben skal ha i lokalsamfunnet. Den går også i detalj om retningslinjer for spilletid, krav til trenerkompetanse etc.

Målet er at sportsplanen skal bli et levende dokument som oppdateres årlig og som blir benyttet både i trenerforum og foreldremøter etc.

Sportsplanen ligger allerede tilgjengelig på hjemmesiden under menyen "Kvalitetsklubb".

God lesing og god påske!

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin