Tusen takk alle sammen!
Fotballskolekomiteen og KIL/Hemne retter en STOR og VARM TAKK til alle som bidro til å skape en flott fotballskole, og gode og minnerike opplevelser for alle våre fotballskoledeltakere.
(OPPDATERT 6/28/2016 5:14:20 PM)

Olav Magnus Stamnestrø

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN, som bidro med frivillig innsats på vår fotballskole !

I år var vi heldige med en ytre rammefaktor, nemlig det strålende været vi opplevde i alle fire dagene under fotballskolen. Dette smittet over på både unge og voksne, og la et godt fundament for både glede, trivsel og mestring.

I tillegg er vi selvfølgelig helt avhengige av alle våre hjelpere. Vi er et stort apparat i sving, og uten alle dere positive hjelpere, - ingen fotballskole!

Vi har også i år opplevd en fantastisk positivitet og stor hjelp fra alle type hjelpere, godt over 200 i tallet på fotballskolen. Vi er stolte av den enorme dugnadsinnsatsen og alle de som ser verdien av å være med på å skape et så positivt og opplevelsesrikt arrangement som fotballskolen er, for alle våre oppvoksende barn og ungdommer.

Det være seg :
# Instruktørene/trenerne som var godt forberedt og gjennomførte gode fotballskoleøkter, 97 økter fordelt på ca 40 trenere/seniorspillere fra KIL/Hemne, og andre.
# Lagledere og dommere på turneringsdagen søndag, som viste stort engasjement og entusiasme, ca. 35 personer, hovedsaklig ungdommer fra våre juniorlag.
# Foreldre/foresatte og andre som møtte pliktoppfyllende og positive opp på mange forskjellige oppsatte vakter. Det var på overnattingsplassen, på bespisningen, i kiosken, under St.Hans-feiringa, med rydding/renhold og i sekreteriatet m.m., nærmere 150 vakter/oppdrag/personer.
# Rosenborgs besøkende spillere, dvs. Christian Gytkjær, Yann-Erik de Lanley, «våre egne» Pål Andre Helland, Magnus Stamnestrø, og trener Erik Hoftun, som var både interesserte og engasjerte, og tok seg god tid hos oss.
# RBK-instruktørene, de to fantastisk dyktige og engasjerte unge herrene : Vegard Skorstad og Lasse Hoftun, som setter RBK-preget på fotballskolen, og virkelig ivaretar kvalitet, gode holdninger og humør/glede på fotballskolen.
# Fotballskolekomiteen, en hovedkomite på 5, og 9 områdeansvarlige.
# Andre hjelpere som ikke er nevnt eller kommer inn under de andre kategoriene.
........ og sist men ikke minst ...........
# Gruppeledere/hjelpeinstruktører; våre fantastiske ungdommer, hovedsaklig fra våre juniorlag på dame- og herresiden. Ca 35 i tallet har stilt opp, de fleste hver dag, i 6-9 timer alle dager under fotballskolen og har hatt "nærkontakten" med fotballskoledeltakerne. En fantastisk positiv og pliktoppfyllende gjeng, som tidligere år selv har vært deltakere på fotballskolen, og som nå ser verdien og gleden dette har og er, for de unge og ivrige fotballskoledeltakerne.

Fotballskolekomiteen
KIL/Hemne

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin