Tusen takk til alle!
Fotballskolekomiteen og KIL/Hemne retter en STOR og VARM TAKK til alle som bidro til å skape en flott fotballskole, og gode og minnerike opplevelser for alle våre fotballskoledeltakere.
(OPPDATERT 6/27/2017 4:24:53 PM)

Olav Magnus Stamnestrø

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN, som bidro med frivillig innsats på vår fotballskole !

I år var vi utrolig heldige med været, selv om meldingene var dystre i midten av uka fikk vi nesten ikke regn, derimot bra temperatur og strålende fotballvær. Dette smittet over på både unge og voksne, og la et godt fundament for både glede, trivsel og mestring, under hele fotballskolen.

I tillegg er vi selvfølgelig helt avhengige av alle våre hjelpere. Vi er et stort apparat i sving, og uten alle dere positive hjelpere, - ingen fotballskole!

Vi har også i år opplevd en fantastisk positivitet og stor hjelp fra alle type hjelpere, godt over 200 i tallet på fotballskolen. Vi er stolte av den enorme dugnadsinnsatsen og alle de som ser verdien av å være med på å skape et så positivt og opplevelsesrikt arrangement som fotballskolen er, for alle våre oppvoksende barn og ungdommer. 

Alle involverte i arrangementet gjør alt på dugnad, eller frivillig arbeid om man vil, og vi kan trygt si at alle er stolte og glade over å bidra.
Dette gjelder :
# Instruktørene/trenerne som var godt forberedt og gjennomførte gode fotballskoleøkter, 90 økter fordelt på ca 45 trenere/seniorspillere fra KIL/Hemne, og andre.
# Lagledere og dommere på turneringsdagen søndag, som viste stort engasjement og entusiasme, ca. 35 personer, hovedsaklig ungdommer fra våre juniorlag.
# Foreldre/foresatte og andre som møtte pliktoppfyllende og positive opp på mange forskjellige oppsatte vakter. Det var på overnattingsplassen, på bespisningen, i kiosken, under St.Hans-feiringa, med rydding/renhold og i sekreteriatet m.m., totalt ca 130 vakter/oppdrag/personer.
# Rosenborgs besøkende spillere, dvs. Birger Meling, Marius Lundemo, «våre egne» Pål Andre Helland, Magnus Stamnestrø, og trener Erik Hoftun, som var både interesserte og engasjerte, og tok seg god tid hos oss.
# RBK-instruktørene, to fantastisk dyktige og engasjerte unge herrer : Mats L. Karlstrøm og Lasse Hoftun, som setter RBK-preget på fotballskolen, og virkelig ivaretar kvalitet, gode holdninger og humør/glede på fotballskolen. Det er for øvrig ikke uten stolthet at vi kan si at begge har en solid porsjon Hemnværing i seg .....
# Fotballskolekomiteen, en hovedkomite på 4, og 11 områdeansvarlige.
# Andre hjelpere som ikke er nevnt eller kommer inn under de andre kategoriene.
........ og sist men ikke minst ...........
# Gruppeledere/hjelpeinstruktører; våre fantastiske ungdommer, hovedsaklig fra våre juniorlag på dame- og herresiden. Vel 30 i tallet har stilt opp, de fleste hver dag, i 6-9 timer alle dager under fotballskolen og har hatt "nærkontakten" med fotballskoledeltakerne. En fantastisk positiv og pliktoppfyllende gjeng, som tidligere år selv har vært deltakere på fotballskolen, og som nå ser verdien og gleden dette har og er, for de unge og ivrige fotballskoledeltakerne.

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN !

Fotballskolekomiteen
KIL/Hemne

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin