Vi trenger flere dommere
KIL/Hemne har fortsatt behov for flere dommere. Det er et behov vi har kjent på i flere år. Har du lyst til å bli dommer, eller kjenner du noen som har lyst? 
(OPPDATERT 11/21/2012 6:40:53 PM)

Atle Karlstrøm
Klubben har ikke ressurser til å arrangere dommerkurs selv, så vi henger oss på de kursene som Trøndelag Fotballkrets holder andre steder i kretsen. Denne gangen er det 2 kvelder i Melhus. Det blir det nærmeste kurset for oss denne vinteren.  
Hvis det er noen fra Kil/Hemne som tar kretsens dommerkurs, så er det muligheter for at de kan brukes som ad-er (dommerassistenter) i klassene G19 2 div, J19 1 div og i klassene G16 og J16 der det er ad, selv om de står i Kil/Hemne.
Hvis klubben greier å skaffe f.eks 5 til 6 stk som tar kurs, så kan klubben spare ca 1000,- pr kamp i disse klassene. og kanskje mellom 30000 til 40000 i løpet av en sesong.

Aktuelle er dere som har klubbdommerkurs fra før, eller til unge og eldre spillere som har sluttet, men som fortsatt kunne tenkt seg å være en del av fotballmiljøet. Kanskje er det noen jr spillere både gutter og jenter som kan være aktuelle?

KURSSTED: Klubbhuset Melhus
TEORIDAGER: Tirsdag 4.12 18.00-21.00
Torsdag 6.12 18.00-21.00
PRAKTISK DØMMING: Cup til våren
KURSANSVARLIGE: Are Bernhardsen
PÅMELDING:
Send NAVN, ADRESSE, FØDSELSDATO, KLUBB, E-MAIL OG MOBIL til
Kursansvarlig Are Bernhardsen på mail :
Are.bernhardsen@gmail.com eller telefon 91189825
PÅMELDINGSFRIST: 29.11.2012

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin