Nye overgangsregler
(OPPDATERT 11/14/2002 5:24:16 PM)

Tor Ottar Bjerksæter
Nye overgangsbestemmelser

15. november innøres nye nasjonale overgangsbestemmelser i norsk fotball. De nye overgangsreglene skal sikre at klubber som har investert i trening og utdanning av yngre spillere, skal bli kompensert for dette. De nye bestemmelsene skal også bidra til å opprettholde stabile kontraktsforhold mellom klubb og spiller.Fra slutten av 1990-tallet har fotballens overgangsregler vært under press. Fra EU-hold ble det blant annet hevdet at fotballspillere måtte ha samme muligheter for bytte av arbeidsgiver som andre arbeidstakere, noe som ville fått alvorlige følger for mange fotballklubber.

UEFA og FIFA etablerte i 2000 en arbeidsgruppe ledet av Per Ravn Omdal, som fikk i oppgave å overbevise EU om at den profesjonelle fotballen ikke uten videre kunne sammenlignes med andre bransjer, ikke minst fordi basisen hovedsakelig er frivillig arbeid. Det var viktig for fotballen å sikre en mulighet for økonomisk kompensasjon for de klubbene som gjør jobben med å utvikle talenter fra de er 12-13 år. Det var også viktig å sikre kontrakter som er stabile over tid. Utvalget nådde frem med sine argumenter og våren 2001 inngikk FIFA en avtale med EU om hvilke hovedprinsipper som skulle gjelde for overganger mellom fotballklubber. Sommeren 2001 vedtok FIFA nye internasjonale overgangsregler, basert avtalen med EU. De nye reglene trådte i kraft 1. september 2001.

Samtidig ble alle nasjonale forbund pålagt å utarbeide nasjonale overgangsregler som ivaretar de generelle prinsippene i  FIFAs nye overgangsregler. Norges Fotballforbunds Ting vedtok i  mars 2002 hvilke prinsipper som skulle gjelde for nasjonale overganger, og ga forbundsstyret fullmakt  til å utarbeide nye nasjonale overgangsregler i samarbeid med forbundets lovkomite. En arbeidsgruppe med representanter fra forbundsstyret, toppklubbene, kretsene og NISO, har utarbeidet forslag til regelverk. På grunn av uenighet trakk NISO seg ut i juni 2002.

Forbundsstyret vedtok de nye overgangsreglene 22. august. Hovedprinsippene i det nye regelverket er:
- å kompensere tidligere klubber for investeringer i trening og utdanning av yngre spillere
- å opprettholde stabile kontraktsforhold
- å øke respekten for inngåtte kontrakter
- å sikre sunne konkurranseforhold
- å beskytte spillere under 18 år ved overganger
De komplette nasjonale overgangsreglene finner du her på Fotball.no.

Sakset fra Fotball.no

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin