Lagspris for 2001 tildelt KIL/Hemne Fotball
KIL/HEMNE Fotball er tildelt Sparebanken Hemne`s Lagspris for 2001.

Juryens begrunnelse: 
"KIL/Hemne Fotball er en meget sentral aktør i barne- og ungdomsarbeidet i Hemne. Laget har stor aktivitet og gir et bredt fotballtilbud i lokalsamfunnet. Både barn, unge, voksne og eldre har stor glede av de aktiviteter som laget tilbyr.
Foruten det å gi et godt oppvekst- og fritidstilbud til barn og unge, har KIL/HEMNE Fotball i løpet av år 2001 gjort en meget god innsats i forbindelse med integrering av flyktninger i lokalsamfunnet. Dette arbeidet har hatt en meget positiv innvirkning på beboerne på mottaket og fastboende innvandrere for øvrig.
Et annet sentralt arbeidsområde som laget har engasjert seg i i 2001 har vært forebyggende ungdomsarbeid i samarbeid med MOT-organisasjonen. Gjennom dette arbeidet viser laget samfunnsansvar og engasjement, for livskvalitet og mot mobbing, vold og rusmisbruk i samfunnet.
I en så stor organisasjon som KIL/Hemne Fotball legges det ned stor frivillig uegennyttig innsats. Det aller meste av arbeidet utføres gratis av tillitsvalgte, foreldre/foresatte og andre interesserte, og utgjør til sammen mange årsverk. Laget har jobbet godt med organisasjon, retningslinjer og arbeidsfordeling den siste tiden og er i dag godt organisert for også å drive godt i tiden framover."


Juryen gratulerer KIL/Hemne Fotball med Sparebanken Hemne`s Lagspris for 2001 og ønsker lykke til med arbeidet framover.

Prisen, som består av diplom, plakett samt kr. 10.000,- ble overrakt leder i KIL/HEMNE Fotball, Ola J. Sødahl av banksjef Odd Strand i Sparebanken Hemne under helgas Tjeldbergodden Cup.

KIL/HEMNE Fotball er glad og stolt over å ha fått denne utmerkelsen.
(OPPDATERT 11/19/2002 5:36:12 PM)

Safurudin Mahic
   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin