Årsmøte i KIL/Hemne, 21.mars
Årsmøte i KIL/Hemne avholdes i klubbhuset i Ånesøyan, tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00.  Alle interesserte ønskes vel møtt!
(OPPDATERT 2/21/2017 7:29:36 AM)

Olav Magnus Stamnestrø

Årsmøte i KIL/Hemne Fotball holdes tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 i KILs klubbhus i Ånesøyan.

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret i KIL/Hemne Fotball innen tirsdag 7. mars 2017.
Årsmelding, regnskap, budsjett og innkomne forslag legges ut for gjennomsyn på klubbkontoret 1 uke før årsmøte.

VEL MØTT!

Styret

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin