Midt-Norge trenger fosterhjem!
På Rosenborg Fotballskole i regi av KIL/Hemne, på Kyrksæterøra, søndag 25/6, turneringsdagen, kan du møte Bufetat og høre om behovet for fosterhjem.
(OPPDATERT 6/14/2017 7:26:25 AM)

Olav Magnus Stamnestrø

KIL/Hemne og fotballskolen er glade for på denne måten å forhåpentligvis bidra til flere fosterhjem.
Hemne Kommune er en av fire satsingskommuner i Trøndelag, hvor det satses ekstra på informasjon om det å være fosterhjem.
Mandag kveld 26. juni kl. 18.00-20.00 vil det være et informasjonsmøte for potensielle fosterhjemsforeldre, på KulØrn på Kyrksæterøra.
Søndag 25.juni, på fotballskolens turneringsdag vil Bufetat ha stand i Ånesøyan, hvor nettopp du som ønsker å vite mer, kan få informasjon om fosterhjem og behovene for dette.

I pressemeldingen fra Bufetat står det ......
Stort behov for fosterhjem til barn mellom 7-13 år.

Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og for mange av disse er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. I håp om å rekruttere flere fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge være synlig i Hemne kommune med flere aktiviteter i tiden framover.
25. juni er vi på plass med en stand i Ånesøyan på fotballskolen. Vi oppfordrer alle til å stoppe opp for å ta en prat. Vi vil også sende ut en annerledes DM til utvalgte postkasser, og være synlig med plakater på offentlige steder. Håpet er at så mange som mulig tar turen til informasjonsmøtet som gjennomføres på KulØrn mandag 26. juni kl. 18.00-20.00. Der vil de møte fosterforeldre, den kommunale barnevernstjenesten og Bufetat. De fremmøtte vil få vite hva et fosterhjem egentlig er og hvem som kan bli det. Møtet er selvfølgelig helt uforpliktende.
For mer informasjon om aktiviteten - ta kontakt med Hildegunn Forren Sørensen, tlf. 46617553 eller mail: hildegunn.forren.sorensen@bufetat.no.

Fosterhjem.no

KIL/Hemne og Fotballskolen ønsker lykke til!

   

KIL/HEMNE Fotball  -  Ånesøyan  -  7200 KYRKSÆTERØRA  -    post@kilhemne.no   -  Tlf.: 72 45 22 92

 sitemap
Admin